Välkommen till en modern samtals- och psykologmottagning.

Läs mer om hur vi hjälper unga vuxna

VERAKLINIKEN

Verakliniken är här för att stötta dig när du befinner dig i utmanande faser av livet och behöver vägledning för att gå framåt. Vi fokuserar på att främja hälsa och välbefinnande på både djupet och ytan. Vi arbetar inte bara med det mentala välmåendet, utan betonar även den fysiska aspekten av hälsa.

Samtalsterapi är en av de tjänster vi tillhandahåller för att hjälpa dig att hantera dina tankar och känslor samt hitta nya perspektiv som kan underlätta din väg mot balans. Genom våra mottagningar i Mölndal och Alingsås finns vi här för att personligen stödja dig. Dessutom erbjuder vi dig möjligheten att genomföra terapisessioner online för att göra det så smidigt och tillgängligt som möjligt för dig.

Oavsett om du går igenom svåra tider eller strävar efter att förbättra din övergripande hälsa, så är Verakliniken din partner på vägen mot välmående.

Linda krabbe

Linda krabbe

Legitimerad hälso-och sjukvårdskurator

 • Grundläggande psykoterapiutbildning
 • Kognitiv Beteende Terapi (KBT)
 • Dialektisk beteendeterapi (DBT)
 • Compassionfokuserad terapi (CFT).
 • Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBCT) Mindfulnesshandledare
 • Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT)
 • Prolonged exposure (PE traumabehandling)
 • Socionom

linda@verakliniken.se

Erika Olsson

Erika Olsson

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator

 • Grundläggande psykoterapiutbildning
 • Kognitiv Beteende Terapi (KBT)
 • Family Talk Intervention
 • Ätstörningar – bakgrund och behandling
 • Kognitiv Beteendeterapi för ätstörningar
 • Socionom

erika@verakliniken.se

Johanna Beckman

Johanna Beckman

Samtalsterapeut och Hälsovetare

 • Grundläggande psykoterapiutbildning
 • Psykodynamisk samtalsterapi (PDT)
 • Motiverande samtal (MI)

johanna@verakliniken.se

Joel Jonsson

Joel Jonsson

VD och Mental tränare

Samtalsterapi

 

Är du i en situation i livet just nu när det känns extra tungt och motigt, hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med din väg framåt. Vi arbetar individanpassat för att du ska uppnå ditt önskade resultat och vi har många års erfarenhet av att möta unga vuxna.

Utredning ADHD/ADD/Autism

Har du en känsla av att något inte stämmer eller är som ”det borde vara” i ditt känsloliv, dina förmågor att tänka klart, eller i dina relationer? En psykologisk utredning svarar på frågor kring hur du fungerar psykologiskt, kognitivt och relationellt. Du får svar på diagnoser som ADHD, ADD och Autism.