ACT-terapi

Acceptance and Commitment Therapy, eller ACT, är ett evidensbaserat psykologiskt tillvägagångssätt som har fått ökad uppmärksamhet och erkännande under de senaste decennierna. Utformad för att hjälpa individer att utveckla psykologisk flexibilitet, motståndskraft och bättre coping-förmåga, har denna unika form av terapi visat sig vara effektiv för att hantera ett brett spektrum av psykiska störningar och personliga utmaningar. .

ACT-terapi fördelar

Fokus på acceptans och närvaro: ACT betonar vikten av att acceptera sina känslor, tankar och upplevelser istället för att kämpa emot dem. Terapeuten hjälper klienten att lära sig att vara närvarande i nuet och att inte värdera eller döma sina upplevelser. Genom att acceptera det som är utan att försöka förändra det, kan klienten släppa taget om kampen och uppleva större psykologisk frihet.

Värdefullt levande och meningsfulla mål: ACT hjälper klienten att identifiera sina värderingar och vad som är meningsfullt för dem i livet. Terapin fokuserar på att skapa mål och beteenden som är i linje med dessa värderingar. Genom att sträva efter att leva i enlighet med sina värderingar kan klienten uppnå en djupare känsla av mening och tillfredsställelse.

Uppmärksamhet på tankar som tankar: I ACT betraktas tankar som mentala händelser snarare än sanningar eller instruktioner. Terapeuten hjälper klienten att observera sina tankar utan att fastna i dem eller ge dem för mycket betydelse. Genom att se sina tankar som bara tankar blir det möjligt för klienten att skilja sig från dem och agera i linje med sina värderingar istället för att styras av sina tankar.

Behandling av upplevelseundvikande: ACT hjälper klienten att övervinna upplevda undvikandebeteenden och strategier. Istället för att försöka undvika eller undertrycka obehagliga känslor eller situationer, lär sig klienten att närma sig dem med acceptans och medvetenhet. Genom att möta sina rädslor och utmaningar kan klienten expandera sin komfortzon och leva ett mer uppfyllande liv.

Övning av medvetenhet och närvaro: ACT-terapi inkluderar ofta mindfulness-övningar och tekniker för att öka medvetenheten och närvaron i nuet. Genom att lära sig att vara mer medveten om sina tankar, känslor och kroppsliga reaktioner kan klienten utveckla en större självkännedom och förmåga att göra medvetna val.

KONTAKTA OSS

Annika Hall

Annika Hall

Legitimerad hälso-och sjukvårdskurator

 • Grundläggande psykoterapiutbildning
 • Kognitiv Beteende Terapi (KBT)
 • Compassion fokuserad terapi (CFT)
 • Acceptance and Comittment Therapy ( ACT)
 • Motiverande samtal (MI)
 • Prolonged Exposure Traumabehandling (PE)
 • Under utbildning till legitimerad psykoterapeut

annika@verakliniken.se

Erika Olsson

Erika Olsson

Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator

 • Grundläggande psykoterapiutbildning
 • Kognitiv Beteende Terapi (KBT)
 • Family Talk Intervention
 • Ätstörningar – bakgrund och behandling
 • Kognitiv Beteendeterapi för ätstörningar
 • Socionom

erika@verakliniken.se

Johanna Beckman

Johanna Beckman

Samtalsterapeut och Hälsovetare

 • Grundläggande psykoterapiutbildning
 • Psykodynamisk samtalsterapi (PDT)
 • Motiverande samtal (MI)

johanna@verakliniken.se

Joel Jonsson

Joel Jonsson

VD och Mental tränare