ADHD utredning


En ADHD-utredning är en viktig process för att fastställa om en person har ADHD. I denna enkla guide kommer vi att gå igenom de steg som vanligtvis ingår i en ADHD-utredning för att ge dig en bättre förståelse för processen. 

Fördelar att göra utredning hos oss:
– Gratis konsultation
– kort väntetid
– Hjälp inom en vecka

Hur går det till?

Steg 1: Inledande bedömning och informationssamling

Du kommer att träffa en specialist, som en psykiater eller psykolog, som kommer att fråga om dina symptom och medicinska historia. De kan också be om information från dina nära och kära för att få en bredare bild av dina svårigheter och symtom.

Steg 2: Symtom Utvärdering

Du kommer att få fylla i frågeformulär eller skattningsskalor för att utvärdera dina ADHD-relaterade symtom, såsom uppmärksamhetsbrist, impulsivitet och hyperaktivitet.

Steg 3: Klinisk intervju

Specialisten kommer att intervjua dig för att få en djupare förståelse för dina symtom, tidigare erfarenheter och eventuella andra problem som kan vara relaterade till ADHD.

Steg 4: Psykologisk och neuropsykologisk utvärdering

Det kan vara nödvändigt med tester och bedömningar för att få en mer komplett bild av dina svårigheter. Dessa tester mäter din kognitiva förmåga, minne, uppmärksamhet och impulsivitet för att utesluta andra möjliga orsaker till dina symtom.

Steg 5: Resultat och diagnos

Specialisten kommer att sammanställa all information och bedöma om du uppfyller kriterierna för en ADHD-diagnos enligt diagnosmanualer. De kommer att basera sin bedömning på den samlade informationen från bedömningar, intervjuer och tester.

Slutsats:

En ADHD-utredning involverar vanligtvis en inledande bedömning, symtomutvärdering, klinisk intervju, psykologisk och neuropsykologisk utvärdering samt sammanställning av resultat och diagnos. Genom att följa dessa steg kan specialisten fastställa om du har ADHD och hjälpa dig att hantera dina symtom på ett effektivt sätt.

KONTAKTA OSS