I dagens snabba och konkurrensutsatta samhälle upplever många ungdomar en växande känsla av prestationsångest. Denna psykologiska press kan manifestera sig i skolan, sport, sociala sammanhang, och till och med i deras personliga ambitioner. Som en klinik som fokuserar på mental hälsa, vi vill ge insikt och vägledning för att hjälpa dessa unga individer att hantera och övervinna dessa utmaningar.

Vad är prestationsångest?
Prestationsångest är mer än bara nervositet inför ett prov eller en viktig match. Det är en konstant oro för att inte leva upp till sina egna eller andras förväntningar. För ungdomar kan detta innebära sömnlösa nätter, konstant självkritik, och i värre fall, undvikande av aktiviteter de tidigare älskade.
Orsaker till prestationsångest hos ungdomar:
Hög förväntan: Samhällets och familjens höga förväntningar kan skapa en överväldigande känsla av att behöva prestera.

– Sociala medier: Jämförelse med andra på sociala medier kan leda till en känsla av otillräcklighet och bristande självförtroende.

– Akademisk press: Strävan efter höga betyg och framgång i skolan kan vara en tung börda.

Symptom att vara uppmärksam på:
Konstant oro och stress över prestationer.
Fysiska symptom som huvudvärk, magbesvär eller sömnproblem.
Undvikande av aktiviteter eller situationer där de känner att de kan misslyckas.

Hur vi kan hjälpa:
På Verakliniken erbjuder vi en rad stödtjänster och terapiformer som kan hjälpa ungdomar att hantera prestationsångest:
Individuell terapi: En säker plats att utforska känslor och utveckla strategier för att hantera ångest.
Gruppterapi: Möjlighet att dela erfarenheter och lära av andra i liknande situationer.
Mental träning: Verktyg för att hantera stress och ångest i vardagen.

Vi på Verakliniken förstår att varje ung person är unik, och vårt mål är att erbjuda skräddarsydd hjälp som möter varje individs specifika behov. Om du eller någon du känner kämpar med prestationsångest, tveka inte att kontakta oss för stöd och vägledning.
Kontaktinformation:
För mer information eller för att boka en tid, kontakt info@verakliniken.se.