Misstänker du att du eller en närstående har ADHD eller ADD?

ADHD eller ADD?

Har du en känsla av att något inte stämmer eller är som ”det borde vara” i ditt känsloliv, dina förmågor att tänka klart, eller i dina relationer. En psykologisk utredning svarar på frågor kring hur du fungerar psykologiskt, kognitivt och relationellt. Du får svar på diagnoser som ADHD, ADD och Autism.

Psykologisk utredning

 

En utredning inkluderar alltid en kartläggning av din bakgrundshistoria, ofta med tillägg av en anhörigintervju, och någon form av testning av din kognitiva profil och personlighet. Vi återger och diskuterar resultaten av bedömningen med dig vid ett möte, och du får ett skriftligt och signerat psykologutlåtande där utredningen redovisas i sin helhet. Vi ställer diagnos om du uppfyller kriterierna för någon sådan.

 

ADHD Utredning

En ADHD-utredning är en viktig process för att fastställa om en person har ADHD. I denna enkla guide kommer vi att gå igenom de steg som vanligtvis ingår i en ADHD-utredning för att ge dig en bättre förståelse för processen.

Vi har inga långa väntetider hos oss får du hjälp samma vecka.

ADD utredning

ADD (Attention Deficit Disorder), även känd som ADHD utan hyperaktivitet, är en neurobiologiskt betingad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar främst uppmärksamhet och impulsivitet. För personer med ADD kan det vara utmanande att fokusera, organisera och fullfölja uppgifter. För att få en korrekt diagnos och utforma en individuell behandlingsplan är en ADD-utredning en viktig process.

Psykologer

 

Emma Tussig & Johannes Tussig, legitimerade psykologer på Tussig Assessment AB.

Emma och Johannes har många års erfarenhet av skolpsykologi, psykiatri och kliniskt psykologarbete med vuxna, par, familjer, ungdomar och barn.

 

Pris

Neuropsykiatrisk utredning (ADHD/ADD, autism, asperger, intellektuell funktionsnedsättning etc.): från 23500kr (möjlighet till delbetalning finns).